Volám sa Peter Šurda. Masírovaniu som zasvätil svoj profesijný život a moja práca ma baví.
Tak ako maliar vytvára umelecké dielo na plátno, ja sa snažím vytvoriť malé umelecké dielo na masérskom stole. Nie je to však len o vytvorení zážitku. Je to často aj o tom, pomôcť. Je veľmi príjemné vidieť, že človek sa po niekoľkých minútach cíti lepšie, že úsilie ktoré som vložil do toho pomôcť mu, nebolo zbytočné. Teší ma, keď masáž vytvára pocit dôvery a prijatia. Keď je celistvým ošetrením, ktoré zahŕňa nie len telo, ale aj dušu.
Bude pre mňa radosťou, že sa môžem stať niekým, kto sa Vami úprimne zaoberá, aby Vám pomohol.