Stimuláciou reflexných zón chrbtice na chodidlách, dlaniach a na hlave prostredníctvom jemných dotykov se začnú rozpúšťať a uvoľňovať „zanesené“ miesta, kde sú uložené traumatické skúsenosti s prenatálneho obdobia, či pri pôrode.
Pri jemnej masáži sa uvoľňujú psychické, emocionálne i fyzické telesné bloky a organizmus se navracia do svojho plného potenciálu.. Energetické bloky se uvoľňujú a do vedomia vstupujú obrazy alebo pocity. Behom procedúry tak človek môže prežiť dávno potlačené pocity. Vynorí se napríklad myšlienka: „Matka bola preťažená,“ čiže embryo pocítilo matkine prílišné zaťaženie tak, ako keby se jednalo o jeho vlastné. Náhle je jasné, prečo človeka pocit preťaženosti neustále prepadá, i keď vonkajšie okolnosti v súčasnosti ani zďaleka niesu tak stresujúce, aby takýto pocit vyvolali. Negatívne vplyvy prenatálneho obdobia sa v organizme postupne rozpúšťajú a prebieha transformační proces. Na jeho konci človek pociťuje úľavu a očistenie od stôp svojej minulosti.

Terapia trvá 60 min.
Odporúča sa absolvovať 8-10 terapií.

Možnosť absolvovať terapiu + 45 min. zaškolenie aby ste mohli robiť terapiu sami sebe, alebo blízkym.